06 / 05 / 2019

Bankiet, Intelektualista czy Syn… Cyfrowa Rekonstrukcja

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa SMF realizuje projekt Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego.

Każdego miesiąca w Studio w ramach  programu  przybywa aż 90 minut filmów po rekonstrukcji!

Pośród tytułów, które już zostały zrekonstruowane na przełomie roku 2018/2019 znalazły się takie filmy  jak „Bankiet” Zofii Oraczewskiej, „Intelektualista” Witolda Giersza czy „Syn” Ryszarda Czekały a także „Labirynt” Jana Lenicy, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Studio Miniatur planuje by  od czerwca rekonstrukcji poddawane było  nie mniej niż 120 minut materiału filmowego miesięcznie. Pośród oczekujących na cyfrową rekonstrukcje i digitalizacje tytułów są dzieła  tak wybitnych twórców jak  chociażby Julian Antoniszczak.