06 / 05 / 2019

Bankiet, Intelektualista czy Syn… Cyfrowa Rekonstrukcja

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa SMF realizuje projekt Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego.

Każdego miesiąca w Studio w ramach  programu  przybywa aż 90 minut filmów po rekonstrukcji!

Pośród tytułów, które już zostały zrekonstruowane na przełomie roku 2018/2019 znalazły się takie filmy  jak „Bankiet” Zofii Oraczewskiej, „Intelektualista” Witolda Giersza czy „Syn” Ryszarda Czekały a także „Labirynt” Jana Lenicy, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Studio Miniatur Filmowych od początku trwania projektu dokonało rekonstrukcji blisko 60 filmów, o łącznym czasie ponad 600 minut. Do końca roku 2019  chcemy wykonać rekonstrukcję kolejnych  conajmniej 800 minut filmów.