Home / Aktualności / Oferta na obsługę księgowo-finansową Spółki

Oferta na obsługę księgowo-finansową Spółki

PREZES ZARZĄDU

SPÓŁKI STUDIO MINIATUR FILMOWYCH SP. Z O.O. W WARSZAWIE

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na obsługę księgowo-finansową  Spółki

   Oferta powinna zawierać:

I.      Informacje o oferencie, tj.:

1.      forma prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,

2.      dokumenty przedstawiające doświadczenie w prowadzeniu obsługi księgowej podmiotów gospodarczych,

3.      dokumenty przedstawiające doświadczenie w branży, w której działa Firma,

II.     Szacunkową ofertę cenową usługi za 1 miesiąc przy założeniu maksymalnych obrotów rocznych Spółki w wys. 2,5 mln PLN

III.      Projekt umowy.

Zainteresowani proszeni są o złożenie na piśmie ofert w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie „OFERTA NA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ SMF sp. z o.o.”, w terminie do 5 marca 2015 roku pod adresem:

STUDIO MINIATUR FILMOWYCH SP. Z O.O.

UL. KRÓLEWICZA JAKUBA 12A, 02-956 WARSZAWA

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach 9oo do 17oo.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert nastąpi do 25 marca 2015 roku w siedzibie Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites