Kowańko

Film średniometrażowy

Czas trwania: 25 minut

O filmie

„Kowańko” to animowana opowieść o wojennych losach jednego z najbardziej tajemniczych polskich animatorów. Twórcy filmu bazując na szczątkowych informacjach oraz autentycznych rysunkach Włodzimierza Kowańki podejmują próbę odtworzenia jego pobytu w radzieckich łagrach, wędrówki wraz z armią Andersa oraz walki na froncie we Włoszech. To opowieść o człowieku, który nie przestaje tworzyć pomimo życia w nieludzkich warunkach na pograniczu śmierci. 

Etap przygotowań: development

Reżyseria: Michał Mróz

Scenariusz: Michał Mróz, Sylwia Kalisz-Mróz

Ilustracje: Michał Mróz

Muzyka: Bartosz Gliniak

Dźwięk: Jacek Pająk

Produkcja: Studio Miniatur Filmowych

SMF 2018