Powrót do wszystkich filmów

Proszę słonia

Reżyseria: Witold Giersz, Paweł Lutczyn, Ryszard Słapczyński.

Głosów użyczyli m.in.: Irena Kwiatkowska, Ludwik Benoit i Danuta Przesmycka.