Szymon Adamski

Szymon Adamski
  

Studio graficzne, animacja